افزایش مصرف فولاد در منطقه منا، مهمترین عوامل رشد تولید آهن اسفنجی

تب‌های اولیه

شیوا نیک وظیفه

طبق آخرین گزارش ماهانه انجمن جهانی فولاد تولید آهن اسفنجی ایران در سال 2018  با تولید 25.54 میلیون تن تولید حدود 31.7 درصد رشد سالانه داشت. با توجه به اینکه در حال حاضر میزان تولید آهن اسفنجی ایران بیشتر از میزان تقاضای داخلی است، بخشی از آن صادر می شود.

این موضوع معطوف به ایران نیست بلکه میزان تولید آهن اسفنجی در خاور میانه و افریقای شمالی ( منطقه منا) نیز در این سال رشد بالایی داشت که بیشتر تحت تاثیر افزایش تولید ایران و مصر بوده است.

سال گذشته میلادی هند، بزرگترین تولید کننده آهن اسفنجی دنیا 30.37 میلیون تن تولید داشت که رشد سالانه 2.9 درصدی داشت. تولید آهن اسفنجی منطقه منا در همین سال 21.4 درصد رشد داشت و 43.2 میلیون تن شد. مصر هم  5.75 میلیون تن آهن اسفنجی تولید شد که رشد سالانه 23.3 درصدی داشته و میزان تولید عربستان نیز 4.99 میلیون تن ثبت شد که 3.7 درصد افزایش داشت. امارات و قطر نیز به ترتیب 3.78 و 2.53 میلیون تن آهن اسفنجی تولید کردند که تولید امارات رشد 4.9 درصدی داشت ولی تولید قطر 0.9 درصد کاهش یافت.

میزان تولید آهن اسفنجی جهانی طبق گزارش 12 کشور مورد بررسی 11.6 درصد رشد داشته 84.1 میلیون تن ثبت شد و حدود 85 درصد کل تولید جهانی آهن اسفنجی را در بر داشت.

در نهایت طبق گزارش متال بولتن تولید آهن اسفنجی جهان با 11.6 درصد رشد در سال ۲۰۱۸ به ثبت رسید که انجمن جهانی فولاد افزایش مصرف فولاد در منطقه منا را از مهمترین عوامل موثر بر رشد تولید آهن اسفنجی جهان عنوان کرد. با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد فولاد در این منطقه به روش کوره قوس الکتریکی تولید می شود و در این روش آهن اسفنجی به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد شاهد این رشد بوده ایم.

 

 

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (1 vote)

نظر شما چیست؟