مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد:

ایجاد پلتفرم برای هوشمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی ایران

تب‌های اولیه

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای هوشمندسازی بخش  معدن و صنایع معدنی ایران، ایجاد یک پلتفرم با هدف برقراری انسجام و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و انجام آمایش سرزمینی را پیشنهاد داد. 

به گزارش معدن نامه به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «ارزیابی عملکرد سامانه های الکترونیکی و الزامات هوشمندسازی بخش  معدن و صنایع معدنیایران»، بر ضرورت حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندها و ارتقای سامانه های الکترونیکی بخش معدن و صنایع معدنی تاکید می کند.

بنا بر این گزارش، موضوع مذکور، یکی از الزامات افزایش شفافیت، سلامت و بهره وری در این حوزه است. همچنین یکی از مهمترین راهکارهای بهبود فضای کسب وکار، ایجاد جذابیت سرمایه گذاری و کاهش ریسک فعالیت اقتصادی محسوب می شود. گام برداشتن در مسیر توسعه پایدارِ بخش معدن و صنایع معدنی، بدون توجه به فناوری های نوین امکان پذیر نخواهد بود.

ارائه فرآیندها و خدمات زنجیره تولید در قالب پلتفرم

این گزارش با بیان اینکه به کارگیری فناوری های نوین هوشمند و ارتقای سامانه های الکترونیکی بخش  معدن و صنایع معدنی کشور در گام نخست، نیازمند انسجام و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و انجام آمایش سرزمینی است، اذعان می کند: این برنامه می تواند در قالب ایجاد پلتفرم انجام و همه سامانه ملی معادن و صنایع معدنی فرایندها و خدمات مربوط به زنجیره تولید و تجارت محصولات معدنی و فلزی در این پلتفرم ارائه شود.

گزارش مذکور درباره نحوه کارکرد نحوه کارکرد پلتفرم پیشنهادی آورده است: در این پلتفرم، همه ذینفعان و مرتبطان حوزه معادن و صنایع معدنی دارای یک حساب کاربری بوده و براساس صلاحیت های مدیریتی، فنی و مالی، سطح دسترسی مشخصی به اطلاعات و فرآیندهای این پلتفرم خواهند داشت. این پلتفرم ضمن ارائه الکترونیکی و هوشمند، همه اطلاعات و خدمات مربوط به بخش معادن و صنایع معدنی، امکان پایش و نظارت معادن و واحدهای فرآوری و تولیدی را داشته و مدیران و سیاستگذاران ارشد می توانند به صورت برخط، اطلاعات و آمارهای کلان مربوط به حوزه معادن و صنایع معدنی را دریافت کنند.

مزایای پلتفرم

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، از جمله مزایای این طرح اینکه، اعلان هشدارها و خطاهای سیستم، به مدیران ارشد و ارائه تصویری کلان از وضعیت این بخش، موجب سیاستگذاری و تصمیم سازی مطلوب و با خطای حداقلی خواهد شد. همه ذینفعان بخش  معدن و صنایع معدنی نیز امکان دسترسی به اطلاعات مختلف را داشته و شفافیت و سلامت اداری و مالی این بخش تضمین می شود. سامانه های الکترونیکی بخش  معدن و صنایع معدنی ضمن کاهش ریسک سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار، امکان توسعه پایدار در بخش  معدن و صنایع معدنی کشور را فراهم خواهد کرد.

راهکارهای هوشمندسازی بخش  معدن و صنایع معدنی

این گزارش با اشاره به راهکارهای هوشمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی، بیان می دارد: پیاده سازی پلتفرم یکپارچه اینترنت اشیا، ایجاد سیستم های مبتنی بر تحلیل کلان-داده، ایجاد بازار تبادلات طرح های معدنی و صنایع معدنی و ایجاد شبکه اجتماعی متشکل از همه فعالان اکوسیستم  معدن و صنایع معدنی از جمله راهکارهای هوشمندسازی بخش  معدن و صنایع معدنی است.

اجرای این برنامه ها، نیازمند تقویت زیرساخت ها، تدوین قوانین و مقررات و تشویق معادن و صنایع معدنی در جهت استفاده از ابزارهای هوشمند به منظور افزایش بهره وری، ایجاد امکان نظارت مستمر، شفافیت، کاهش هزینه های تولید، صرفه جویی در انرژی و زمان، ارتقای ایمنی و ایفای مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی است.

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (2 votes)

نظر شما چیست؟