بازار خارجی در هفته ای که گذشت؛

تب‌های اولیه

شیوا نیک وظیفه

روند صعودی قیمت سنگ آهن در نیمه دوم ماه

در اواسط مهرماه شاهد بودیم که قیمت سنگ آهن وارداتی در چین روال صعودی را می پیمود، چراکه تعطیلات ابتدای اکتبر به پایان رسیده بود و خریدهای چین آغاز شده بود و در نهایت هفته گذشته هم ابن روند افزایشی ادامه داشت به طوریکه قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد از اواسط مهرماه تا پایان هفته گذشته از حدود 69 دلار به 74 دلار هر تن خشک سی اف آر بالا رفت. احتمالا خبر کاهش تولید کارخانه ها جهت کاهش آلودگی هوا جو بازار را کمی منفی کرده بود اما در نهایت افزایش قیمت به قوت خود باقی ماند. البته در بنادر چین موجودی سنگ آهن وارداتی زیاد نبود و همین موضوع افزایش قیمت را نگه داشت.

بازار بیلت در ترکیه و چین

از اوایل نیمه ماه شاهد بودیم که قیمت بیلت در اغلب بازارها نزولی بود. با توجه به نوسانات نرخ ارز در بازار ترکیه و به تبع آن کاهش تقاضای خریداران این اتفاق دور از انتظار نبود. بطوریکه بیلت سی آی اس به 462 دلار هر تن فوب رسید که این قم در در سال گذشته کم سابقه بوده است. 

در بازار داخلی ترکیه نیز بیلت افتی جزیی داشت. در نهایت هفته گذشته نیز فعالیت بازار بیلت در ترکیه کم ماند که بازار داخلی قیمت 5 دلار کمتر شد و در بازه 475 تا 480 دلار هر تن درب کارخانه قرار داشت. بیلت وارداتی به ترکیه هم تا 10 دلار ارزان تر شده 475 دلار هر تن سی اف آر بود. بیلت صادراتی ترکیه نیز که در نیمه ماه خریدار نداشت در هفته گذشته 5 دلار ارزان تر شده 480 تا 485 دلار هر تن فوب شد.

بعلاوه اینکه بیلت صادراتی سی آی اس نزولی بود و در آخر ین روز از هفته گذشته به 455 دلار هر تن فوب رسید. بازار جوی منفی داشت چرا که تقاضا در اغلب بازارهای خریدار کم است. شرایط در چین متفاوت بود و شاهد رشد بودیم. آخرین قیمت بیلت در بازار داخلی چین 563 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد که 10 دلار هر تن نسبت به دو هفته قبل رشد داشت. بیلت صادراتی چین نیز 525 دلار هر تن فوب و در ثبات بود.

در بازار مقاطع چه می گذرد؟

در اواسط مهرماه شاهد بودیم میلگرد صادراتی ترکیه 499 دلار هر تن فوب و در ثبات بود. همچنین میلگرد در بازار داخلی ترکیه 509 تا 520 دلار هر تن درب کارخانه ثبت می شد و نهایتا یک هفته گذشته اغلب کارخانه ها در ترکیه قیمت میلگرد صادراتی خود را  در 500 تا 505 دلار هر تن فوب ثابت نگه داشتند و تقاضا هنوز نسبتا ضعیف ماند. در بازار داخلی نیز میلگرد تا 10 دلار ارزان تر شد و 500 تا 512 دلار هر تن ثبت شد.

میلگرد صادراتی چین نیز در اواسط ماه افت قیمت را به خود دید و یک دلار ارزان تر شد و در حدود  568 دلار هر تن فوب ثبت شده بود. قیمت میلگرد در بازار داخلی چین نیز پس از تعطیلات کمی بالا رفت و بین 658 تا 664  دلار هر تن شد .

در نهایت میلگرد صادراتی چین هفته گذشته 1.5 دلار هر تن بالا رفته 570 دلار هر تن فوب شد. قیمت در بازار داخلی میلگرد چین نیز بین  626 تا 661 دلار هر تن درب کارخانه و در ثبات بود .

میلگرد صادراتی سی آی اس در نیمه دوم ماه شاهد کاهش مداوم بود . در نیمه ماه از 520 دلار به  500 دلار هر تن فوب کاهش داشت و نهایتا در هفته گذشته  نیز با 3 دلار افت به 497 دلار هر تن فوب رسید. در نیمه ماه بازار داخلی اروپا میلگرد از 549 یورو به 545 یورو هر تن درب کارخانه و در هفته گذشته از 545 یورو به 542 یورو هر تن درب کارخانه کاهش یافت. 

 

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (1 vote)

نظر شما چیست؟