بازار خارجی فولاد در هفته ای که گذشت؛

تب‌های اولیه

بازار خارجی فولاد در هفته ای که گذشت , هفته سوم شهریور

شیوا نیک وظیفه

منتظر رکود در بازار سنگ آهن نباشیم

در روزهای میانی شهریور ماه شاهد بودیم که در بازار واردات سنگ آهن چین ثبات نسبی در قیمت ها حاکم بود، هرچند که کاهش قیمت در بازارهای نقدی  فولاد دیده شد اما در بازار سنگ آهن خرید ها بهبود داشت و جو بازار مثبت شد و این سبب شد تا هفته گذشته را برای قیمتها با افزایش تخمین بزنند.

این در حالیست که هفته گذشته در بازار سنگ آهن وارداتی در چین قیمت خلوص 62 درصد پس از نوساناتی نهایتا نسبت به هفته قبل بهبود پیش بینی شده را داشت و در اوایل هفته تا مرز 69 دلار رسید و از اواسط هفته از حدود 66 دلار به 68.35 دلار هر تن خشک سی اف آر چین رسید. با این که بازار فولاد چین رکود داشته ولی چون موجودی سنگ آهن بنادر چین چند هفته ایست که رو به پایین است نباید منتظر رکود بازار این ماده اولیه باشیم.

بیلت وارداتی ترکیه بدون متقاضی

در خصوص بازار بیلت اگر بخواهیم نگاهی به روال قیمتها از اوایل ماه بیاندازیم در بازار داخلی چین کاهش قیمت را داشتیم این در حالیست که هفته گذشته ورق برگشت و قیمت بیلت در بازار داخلی چین  بهبودهایی داشته از 592 دلار به 599 دلار هر تن درب کارخانه با مالیات بر ارزش افزوده رسید. بیلت صادراتی چین نیز در بازه هفته گذشته 535 تا 540 دلار هر تن فوب بود.

بیلت صادراتی ترکیه نیز که هفته دوم شهریورماه  5 تا 10 دلار هر تن رشد قیمت داشته و نهایتا به 500 دلار هر تن فوب رسید و دلیل اصلی آن نیز بهبود بازار قراضه بوده است در هفته گذشته مجددا تا 10 دلار رشد داشت.

از طرفی بیلت وارداتی از سی آی اس در ترکیه  495 تا 500 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد هم در هفته دوم تا 10 دلار بهبود داشت ولی خریداری نداشت. در ادامه در هفته گذشته بیلت وارداتی در قیمت 485 تا 490 دلار هر تن سی اف آر و بدون خریدار ماند.

رشد قیمت هفتگی برای میلگرد صادراتی ترکیه

به طور خلاصه می توان گفت که در هفته دوم شهریور ماه میلگرد در بورس شانگهای چین افت 3 دلاری داشت. قیمت میلگرد صادراتی چین نسبتا در ثبات بود.  در کنار اینها بازار مقاطع سی آی اس جو مثبتی داشت. میلگرد صادراتی سی آی اس با 5 دلار رشد هفتگی ثبت شده بود. میلگرد صادراتی ترکیه نیز در ثبات بود.

در نهایت هفته گذشته میلگرد صادراتی چین 573 دلار هر تن فوب ثبت شد که رشد جزیی داشت. در کل انتظار می رود ضعف تقاضا، قیمت میلگرد را در چین بیشتر هم کاهش بدهد.

قیمت میلگرد صادراتی ترکیه نیز که هفته پیش در ثبات بود این هفته 10 دلار هر تن رشد قیمت هفتگی داشت. بعلاوه اینکه میلگرد صادراتی سی آی اس بازار ضعیفی داشت و قیمت در 520 تا 525 دلار هر تن فوب در ثبات ماند.

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (5 votes)

نظر شما چیست؟