قيمت پايه و سقف شمش و ورق فولادي ابلاغ شد

تب‌های اولیه

قیمت پایه و سقف شمش و ورق فولادی برای رینگ داخلی توسط کمیته فولاد ابلاغ شد و فولادی ها موظفند طی یک ماه ريال موجودی مواد اولیه و محصولات را در سامانه انبارها ثبت کنند.

مصوبات کمیته فولاد جهت اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ و مهلت یک ماهه جهت ثبت موجودی مواد اولیه و محصولات تولیدی شرکت‌های فولادی در سامانه انبارها آغاز شد.

در مصوبات کمیته فولاد به بخش های مربوطه، نرخ پایه و سقف شمش و ورق فولادی برای رینگ داخلی مشخص شده است. همچنین شرکت های فولادی موظفند طی یک ماه موجودی مواد اولیه و محصولات تولیدی را در سامانه انبارها ثبت کنند.

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (2 votes)

نظر شما چیست؟