استان فارس

با حکم معاون وزیر صمت؛
مدیرعامل جدید منطقه ویژه اقتصادی لامرد منصوب شد
احسان انصاری با حکم وجیه اله جعفری (معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو) به سمت مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، متن این حکم به شرح زیر است:
«برادر گرامی؛ جناب آقای احسان انصاری
با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد منصوب می‌شوید تا در چارچوب سیاست‌های سازمان و قوانین و مقررات مربوطه انجام وظیفه نمایید.