دکتر غریب پور

رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: برای رفع چالش های راه اندازی طرح فولاد سازی شادگان، کمیته سه جانبه ای بین شرکت های ملی فولاد، فولاد خوزستان و فولاد شادگان تشکیل شود.