علیرضا جلالیان؛ مدیر مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، علیرضا جلالیان؛ مدیر مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی خراسان جنوبی در تشریح روند فعالیت این مجتمع در استان گفت: این مجتمع با بررسی ها و مطالعات انجام شده در محدوده ها و پهنه های اکتشافی اخذ شده، موفق به اکتشاف ۱۰ محدوده امید بخش با مساحت تقریبی ۱۰۰۰ کیلومتر مربع شد که عمده این پتانسیل ها مرتبط با ذخایر پلی متال است.