مجموعه توسعه ای

نماینده مهریر، بافق، ابرکوه و خاتم در خانه ملت اعلام کرد: وجود ذخایر غنی در معادن استان یزد که استقرار صنایع معدنی در استان را در پی داشته، اجرای پروژه انتقال آب خلیج فارس "رونق تولید" و "اشتغالزایی فراگیر" را بیش از پیش به همراه خواهد داشت.

محمدرضا صباغیان بافقی به برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت برای اجرای فاز دوم انتقال آب از خلیج فارس اشاره کرد و گفت: پروژه انتقال آب زمینه حل این بحران و تامین آب پایدار برای کشاورزی و به ویژه صنایع استان را حل خواهد کرد.